Σχετικά με την ιστοσελίδα

Η ιστοσελίδα του 23ου Δημοτικού Σχολείου στη σημερινή της μορφή ξεκίνησε να

δημοσιεύεται στο διαδίκτυο το Μάιο του 2015 και έκτοτε καταβάλλεται προσπάθεια να ενημερώνεται ως προς το περιεχόμενο και να αναβαθμίζεται αισθητικά.

Αποτελεί τη διάδοχη κατάσταση των ιστότοπων που δημιουργήθηκαν το 2013 και το 2014.

Σκοπός της δημιουργίας της είναι να αποτελέσει κόμβο ενημέρωσης για τη σχολική αλλά και την ευρύτερη τοπική κοινότητα, γύρω από θέματα σχολικού ενδιαφέροντος.

Η ιστοσελίδα δομήθηκε έχοντας ως επιμέρους στόχους:

  • Μαθητές, Γονείς και Εκπαιδευτικοί να μπορούν να βρουν πληροφορίες που αφορούν το Σχολείο (Ιστορία, Υποδομές, Προσωπικό, Δραστηριότητες, Εκπαιδευτικά Προγράμματα κτλ.), έχοντας πρόσβαση σε πλούσιο πληροφοριακό και αρχειακό υλικό (κείμενα, εικόνες, βίντεο κτλ).
  • Κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί να βρει πληροφορίες για την ευρύτερη κοινωνία που βρίσκεται το Σχολείο. Για την ιστορία της περιοχής, την παράδοση και το περιβάλλον της.
  • Κάθε μέλος της σχολικής κοινότητας να μπορεί να μοιράζεται (να ανεβάζει ή και να βρίσκει) υλικό χρήσιμο για το εκπαιδευτικό ή και διοικητικό έργο της σχολικής μονάδας.
  • Κάθε επισκέπτης της ιστοσελίδας να μπορεί να τη χρησιμοποιήσει και σαν πύλη (portal) ενημέρωσης για τρέχοντα θέματα εκπαίδευσης, αλλά και γενικότερου ενδιαφέροντος, ακόμη και για ψυχαγωγικούς λόγους (ειδήσεις, καιρός, εορτολόγιο, παιχνίδια κλπ.)